Backgammon – Det äldsta casino spelet!

Backgammon eller bräde so det även kallas är ett uråldirigt spel – faktiskt så räknar arkeologer med att spelet kan vara upp till 5000 år gammalt. Men backgammon upplevde sin riktiga uppsving under 1970′ och återigen under 1990′ genom introduktionen av Internet, vilket har betytt att spelare från hela världen kan möta varandra online och spela backgammon.

Backgammon är ett brädspel för 2 personer som går ut på att flytta 15 spelpjäser, som står uppställda enligt ett speciellt schema, in i sitt så kallade bo. För att avgöra hur långt man får flytta slår man 2 tärningar. Under vissa omständigheter kan man också ta varandras pjäser, varpå den tagna pjäsen måste börja om från början av spelplanen. Spelplanen har 24 fält, och spelarna rör sina pjäser över dessa i varsin riktning. Lär dig spela backgammon genom att läsa om regler och strategier nedan eller besök vår startsida och registrera dig hos ett casino för att spela backgammon på riktigt.

backgammonBackgammonbrädet

Backgammonbrädet är indelat i fyra delar eller kvadranter. Varje kvadrant består av sex trekanter som kallas punkter. Den första kvadranten är din hemmaplan där punkterna är numrerade från 1 till 6. Tillsammans bildar den andra och tredje kvadranten den yttre spelplanen. Den är i sin tur indelad i din yttre plan, punkterna 7 till 12, och din motståndares yttre plan, punkterna 13 till 18. Den sista kvadranten är din motståndares hemmaplan där punkterna är numrerade från 19 till 24.

Hemmaplanen är skild från den yttre planen av en linje som kallas barriär. Det är här brickorna placeras när de träffats och motsvarar punkt nummer 25 för den spelare som träffats.

Startposition

Varje spelare har fem brickor på sin 6-punkt, tre brickor på 8-punkten, fem brickor på mittpunkten och två brickor på 24-punkten.

Spelets mål

Spelets mål är att spelarna ska flytta alla sina 15 brickor till sin hemmaplan och därefter slå ut dem från brädet. Den spelare som först slagit ut sina brickor vinner.

Kasta tärningen

Spelet börjar med att spelarna kastar en tärning var. Den spelare som slår högst får flytta först. Han flyttar sina brickor lika många steg som hans och motståndarens tärningar tillsammans visar. Om båda spelarnas tärningar visar lika mycket måste de kasta om tills den ena spelaren får högst och kan börja spelet.

Därefter kastar man varannan gång och spelar med båda tärningarna. Varje gång en tärning kastas flyttas en bricka. Om båda tärningarna visar lika kallas det dubbelslag. Spelaren får då flytta upp till fyra brickor.

Flytta brickorna

När spelaren väl kastat tärningarna avgör följande regler hur brickorna får flyttas:

Tärningskastet visar hur många punkter varje bricka får flyttas.
Brickorna får bara flyttas framåt, från en punkt med högre nummer till en punkt med lägre nummer.

Brickan får bara flyttas till en öppen punkt om:

  • Det inte finns någon annan bricka på den punkten.
  • Spelaren inte redan har en eller flera egna brickor på den punkten.
  • Om motståndaren inte har en bricka på den punkten.

Tärningarna avgör hur brickorna får flyttas

Om spelaren till exempel får en 3:a och en 1:a kan han flytta en bricka 3 steg och en annan 1 steg. Han kan även välja att flytta samma bricka först 1 steg och därefter 3 steg eller först 3 steg och därefter 1 steg. Spelaren måste flytta lika många steg som båda tärningarna visar eller, om han slår ett dubbelslag, som om det vore fyra tärningar om det går. Om det bara går att flytta så många steg som den ena tärningen visar måste spelaren spela det numret. Om det bara går att flytta så många steg som någon av de båda tärningarna visar, men inte båda tärningarna tillsammans, måste spelaren spela det högre numret.

Utslagning

Om spelaren kan flytta en av sina brickor till en punkt som är upptagen av en enda motståndarbricka, en s.k. blotta, kan han slå ut motståndarens bricka. Den utslagna brickan placeras på barriären. Man kan säga att brickan på barriären befinner sig på den punkt som är längst bort från hemmaplanen.

Tillbaka från barriären

Om en spelare har brickor på barriären måste han flytta dem först. Han får inte flytta några andra brickor innan han tagit sina brickor på barriären tillbaka in i spelet igen. En bricka som flyttas tillbaka in i spelet placeras på en öppen punkt på motståndarens hemmaplan. Den öppna punkten ska ha samma nummer som det nummer som tärningen visar. Om en spelare inte lyckas ta sig tillbaka från barriären eftersom de punkter som motsvarar tärningskastet är upptagna av motståndaren måste spelaren stå över sin tur.

Ta hem brickorna från brädet

När spelaren lyckats få in alla sina 15 brickor på sin hemmaplan kan han börja ta hem dem. Det kan göras på följande sätt:

Spelaren får ta bort en bricka som ligger på en punkt med samma nummer som spelaren får på tärningen.
Om det inte ligger någon bricka på den punkten får spelaren flytta från en punkt med högre nummer. Om det inte finns några brickor på punkterna med högre nummer får han ta bort en bricka från den punkt med högst nummer där det fortfarande finns en bricka. Om spelaren inte har något alternativ behöver han inte ta bort någon bricka. När en bricka väl tagits bort från brädet kan den inte sättas i spel igen.

Spelavslut

Spelet avslutas när den ena spelarna vinner antingen genom att vara först med att ta hem alla sina 15 brickor eller på grund av att motståndaren inte accepterar den dubblering som spelaren erbjuder. Det finns tre olika vinstvarianter:

Enkelvinst

Om förloraren lyckats ta hem minst en bricka vinner segraren en enkelvinst.

Gammon vinner

Om förloraren inte hann ta hem någon av sina brickor vinner spelaren gammon som motsvarar en dubbelvinst.

Backgammon vinner

Om förloraren inte hann ta hem någon av sina brickor och fortfarande har minst en bricka på motståndarens hemmaplan eller på barriären vinner han backgammon som motsvarar en trippelvinst.