Regler och Vilkor

Genom att du besöker casino-casino.se kan vi erbjuda dig som användare information, guider och recensioner om att spela online. Vår inkomst kommer från att du besöker de webbplatser vi rekommenderar och de betalar oss men även genom den reklam som finns på vår webbplats. Vi samarbetar endast med garanterat godkända aktörer. Du kan här läsa igenom våra villkor och du måste samtycka till dem för att kunna besöka vår webbplats. Läs gärna igenom vår sekretess- och cookiepolicy för mer information om hur vi behandlar dina personliga och mer känsliga uppgifter.

Vår webbplats och dess innehåll

Vi strävar efter att innehållet på vår webbplats alltid ska vara lagligt och de får aldrig användas av dig på ett olagligt sätt. För att använda vår webbplats måste du vara över 18 år då innehållet riktar sig till myndiga personer. Vi förmedlar endast information om innehåll hos tredje part och du använder den på egen risk. Vi kan inte garantera att innehållet på vår webbplats alltid är uppdaterat men vi strävar för att det ska göras dagligen. Vi tar dock inget ansvar för innehållet på våra arbetspartners webbplatser.

Vårt ansvar

Vi är lagligt ansvariga för innehållet som vi presenterar på vår webbplats. Vi ansvara dock ej för personskador eller skada på den utrustning du använder på grund av användning av vår webbplats. Du är skyldig att använda den på ett korrekt sätt och vidta åtgärder. Vi ansvarar inte för förlorade intäkter, försäljning, goodwill eller dylikt. Du måste garantera att du använder vår webbplats på rätt sätt och de skador som kan uppkomma är ditt ansvar. Detta gäller även det som ej har nämnts ovan men omfattas av dessa villkor.

Upphovsskyddat material

Casino-casino.se äger alla rättigheter till innehållet och webbplatsen i sig. Detta garanteras av upphovsrättslagen. Det är olagligt att använda någon del av vår webbplats utan vårt direkta tillstånd, detta gäller all tänkbar användning. Vi kan när som helst neka dig tillträde till vår webbplats om vi upptäcker sådan användning. Om du vill be om borttagande av material som är lagligt och faller inom vårt reglemente bedömer vi uteslutande om borttagningen.

Virus och skadliga program

Vi använder oss av program för att skydda vår webbplats och dig som användare från virus och olika skadliga program. Detta skydd kan ibland dock inte vara heltäckande och vi ansvara ej för skador som kan uppkomma på din data eller utrustning. Du är skyldig att skydda din data och utrustning på ett lämpligt sätt. Vi tar inget ansvar för sådant skydd när du besöker tredje part eller använder länkar på vår webbplats.

Tredje part

Genom att använda vår webbplats kommer du att komma i kontakt med information från tredje part och länkar till deras webbplatser. Vi tar inget ansvar för att det innehållet är korrekt eller uppdaterat. Du bör även läsa igenom deras villkor och regler. Du får länka till vår webbplats utan att be om tillstånd om du äger länken och använder den på ett lämpligt sätt. Vi kan när som be om att den tas bort utan specifika anledningar. Vi försöker hålla våra villkor uppdaterade och vi rekommenderar att du besöker denna sida för att läsa igenom dessa villkor regelbundet.